ברוכים הבאים לאתר של עו"ד צבי שטיין התמחות בתחום תביעות ליקויי בנייה, כשלים בבניה, ירידת ערך, בוררות וגישור בכל סוגי התביעות בתחום ליקויי בנייה.

פסקי דין || 90.ליקויי בניה- החברות הקבלניות פרשקובסקי וזאנטקרן חויבו לפצות רוכשי דירה, בסך של כ-88,000 שח בגין ליקויי בניה , עגמת נפש והוצאות משפט.

ליקויי בניה- החברות הקבלניות פרשקובסקי  וזאנטקרן חויבו לפצות רוכשי דירה, בסך של כ-88,000 שח בגין   ליקויי בניה , עגמת נפש והוצאות משפט.

ליקויי בניה בית משפט השלום בראשון לציון  חייב בפסק דינו מיום 28.6.2012 את חברות הבניה: א.ש.י. פרשקובסקי חברה לבנין בע"מ ,וזאנטקרן ובניו בע"מ לשלם למשפחת חזון אשר הייתה מיוצגת ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן  פיצויים בגין ליקויי בניה ,עגמת נפש והוצאות בסך כולל של כ-88,000 ₪  

            להלן קטעים נבחרים מפסק הדין

לפני תביעה אשר עניינה ליקויי בניה אשר התגלו בדירה שרכשו התובעים מהנתבעות.

 

עובדות וטענות הצדדים

1.         ביום 6.8.06 התקשרו התובעים עם הנתבעות בחוזה לרכישת דירה בראשון לציון (להלן: "הדירה"). כמו כן, חתמו הצדדים ביום חתימת חוזה המכר על מפרט טכני.

 

2.         ביום 8.8.07 נמסרה החזקה בדירה לתובעים. לטענת התובעים, במועד מסירת הדירה לידי התובעים נערך פרוטוקול מסירה בו נרשמו מספר ליקויים בלבד מתוך רשימת הליקויים שנמצאו בדירה ואשר היו ידועים להם באותו מעמד.

 

3.         לאחר קבלת החזקה בדירה, פנו התובעים, לטענתם, לנציגי הנתבעת והפנו תשומת ליבם לליקויים שנמצאו. בחודש ספטמבר 2007 התגלו סימני רטיבות בתקרת הדירה ליד המדרגות. ביום 22.10.07, כחודשיים לאחר מסירת החזקה בדירה, פנו התובעים לנתבעות ברשימה בה ציינו רשימת ליקויים המצויים בדירה, לרבות הרטיבות וחומצה שנשפכה על שיש המדרגות.

 

4.         במהלך חודש דצמבר 2007 נפגשו התובעים עם סמנכ"ל הנתבעת 1, מר שמואל זאנטקרן (להלן: "מנהל הנתבעת"), וסוכם כי יש מקום להחליף מדרגות השיש.

5.         בחודש אפריל 2008 בוצע תיקון על ידי הנתבעת לפתרון הרטיבות, אך לאחר חודשיים הופיעו פעם נוספת סימני רטיבות. משכך, בחודש ספטמבר 2008, התבצעה עבודת החלפת הצנרת. לאחר שהרצפה נשארה פתוחה 10 ימים, הושלמו עבודות איטום הגג והריצוף.

 

6.         עוד טוענים התובעים, כי במהלך השבועות הראשונים לכניסתם לדירה נתגלה להם כי חומר המילוי (רובה) בריצוף הדירה והגג החל להתפורר.

 

8.         ביום 15.1.10  נסתמה מערכת הביוב בקומת הגג בדירת התובעים.

 

9.         עד ליום 9.5.10 הבעיות הבאות נותרו ללא פתרון: בעיית הסתימה, הרובה והשיש במדרגות. הנתבעות תקנו את בעיית מזקף הראש ועל כן הופחת הסך של 18,500 ₪ מחוות הדעת של המהנדס.

 

10.        התובעים טוענים בכתב התביעה לנזקים הבאים:

א.         לאחר ביצוע התיקונים החלקיים הזמינו התובעים את המהנדס מטעמם שיחווה דעתו בשנית. לפי חוות דעתו עלות תיקון הליקויים בדירת התובעים מסכמת בסכום של 65,522 ₪;

ב.         פיצוי בגין ירידת ערך לפי חוו"ד שמאי המקרקעין אלי סידאוי -הסך של 18,861 ₪;

ג.          עלות עבור חוות דעת ראשונה- הסך של 3,234 ₪;

ד.         עלות עבור חוות דעת שנייה- הסך של 1,398 ₪;

ה.         החזר תשלום ששולם לטרמינל עבור הכנת חוות הדעת השנייה (סעיף 90 ב לכתב התביעה) –הסך של  1,856 ₪;

ו.          עוגמת נפש- הסך של 25,000 ₪ ;

סך הכל – הסך של 116,628 ₪.

 

11.        מנגד, הנתבעות טוענות כי אכן היו מספר ליקויי אמת בדירה שדרשו תיקון וטופלו.

 

12.        לטענתן, הסתימות מהן סבלו התובעים נובעות ממגבונים לחים ותחבושות היגייניות שהיו בצינור עקב השלכתם לשירותים. הנתבעות תמכו את טענותיהן בחוות דעת של חברת אי.אס זקורה אחזקות בע"מ מיום 10.5.10, אשר ערכה צילום פנימי של קו הביוב ווידאה שצינור הביוב תקין לחלוטין.

13.        כמו כן, הוגשה חוו"ד מטעמן בה נקבע כי אומדן העלויות המצטבר לביצוע תיקונים והשלמות הינו בסך של 8,950 ₪ בתוספת מע"מ.

 

חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט

14.        נוכח הפערים בין חוות הדעת מטעם הצדדים מונה מומחה מטעם בית המשפט, השמאי איל שנהב (להלן: "המומחה"). בחוות דעתו קבע את האומדן לתיקון הליקויים בדירה כדלקמן:

14.1.     ריצוף קרמי- הסך של 25,000 ₪;

14.2.     מדרגות פנים  - הסך של 3,000 ₪;

14.3.     צבע- הסך של 200 ₪;

14.4.     חלונות ועבודת אלומיניום  - 100 ₪;

14.5.     דלתות פנים- הסך של 700 ₪ ;

14.6.     אינסטלציה- הסך של 4,500 ₪;

14.7.     בניה – הסך של 900 ₪ ;

14.8.     ליקוי נוסף מתוך סעיף 32 לכתב התביעה- הסך של 1,800 ₪ ;

סה"כ- 36,200 ₪ , וכולל פיקוח- הסך של 39,820 ₪ .

 

15.        כמו כן, קבע המומחה כי משך ביצוע התיקונים הינו 12 ימים, במהלכם תיגרם אי נוחות רבה למשתמשי הדירה, אך הדירה ראויה למגורים.

 

16.        זאת ועוד, בחוות דעתו קבע המומחה ירידת ערך כדלקמן:

16.1.     מדרגות טרפזיות- בדירה קיימות שלוש מדרגת טרפזיות. המומחה קובע כי בחלקן הצר של המדרגות נמדד רוחב של 0-14 ס"מ. תקנה 3.47 לתקנות התכנון והבניה קובעת כי "שלח מדרגה טרפזית ברחבו הצר ביותר לא יפחת מ – 17.5 ס"מ" (להלן: "התקנה"). המומחה מתייחס בחוות דעתו לשאלת חלותה של תקנה זו על מדרגות פנימיות בדירה ומפנה לפסיקה סותרת בסוגיה זו. משכך, מותיר המומחה להכרעת בית המשפט שאלה זו, וקובע כי ככל שבית המשפט יקבע כי התקנה חלה על מדרגות פנימיות, הרי שהוא אומד את שיעור ירידת הערך בגין ליקוי זה בסך של 12,000 ₪ ;

16.2.     משאבה בקומת הגג- המומחה קובע כי להערכתו אם יורם הריצוף ויבוצע מחדש הרי שניתן לתאם את המפלס ולהגיע למצב ששיפוע הצנרת יהיה תקין. מאחר והנתבעות נמנעו מהרמת הריצוף כולו, הרי שככל שלא תיפתר הבעיה, יהיה צורך להתקין משאבה. המומחה שם את ירידת הערך בגין התקנת המשאבה בסך של 22,000 ₪ .

סה"כ – 34,000 ₪.

17.        בסיכומיהם, הצדדים אינם חולקים על קביעותיו של המומחה, אלא שהנתבעות מבקשות מבית המשפט שלא לפסוק לתובעים פיצויים בגין ליקויים שוליים, כהגדרתן, אשר לשיטתן לא היו נטענים לולא חוות דעתו של המומחה. אינני מקבלת טענה זו.

הליקויים המפורטים בחוות דעתו של המומחה, רובם ככולם, הינם ליקויים אשר נטענו במסגרת חוות הדעת מטעם התובעים, ומשכך, שעה שהמומחה מטעם בית המשפט מצא לאשר קיומם של ליקויים אלו ולשום אותם, אין מקום להתעלם מהם ויש מקום לאמץ את חוות דעתו של המומחה. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בביהמ"ש העליון בע"א 5602/03 סגל ואח' נ' שיכון ופתוח לישראל בע"מ (פורסם בנבו) וראה גם ע"א 6540/05 סולל בונה בע"מ נ' אברמוביץ ואח', מיום 1.12.08):

"הגיעה העת, שכל הצדדים המעורבים יבינו, שיש סוף פסוק לכל אלה, בחוות דעתו של המומחה המתמנה על ידי בית המשפט בהסכמת באי כח הצדדים. סביר להניח שאף אחד מהצדדים אינו יוצא – במקרים כאלה – כשכל תאוותו בידו. אולם, על כל צד להבין כי משנתקבלה חוות דעת ניטרלית של מומחה, שיש בה משום ניסיון רציני להתמודד עם הבעיות המקצועיות הרבות המובאות בפניו, יש לקבל אותה, גם אם לא כל מה שנקבע בה הוא לטעמם ולרוחם של כל הצדדים וגם אם ניתן להצביע על טעויות או על אפשרויות של קביעות אחרות בנושאים אלה או אחרים".

 

18.        משכך, אני פוסקת לתובעים הסך של 39,820 ₪, בהתאם לחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט [פרק ג לחוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט].

 

פיצוי בגין עגמת נפש

27.        התובעים טוענים כי שעה שהנתבעות לא תקנו את הליקויים על אף פניותיהם הרבות ונוכח התנהלותן, וכן נוכח העובדה כי משך ביצוע התיקונים שטרם בוצעו עתיד להימשך 12 יום על פי חוות דעת המומחה, הרי שזכאים הם לפיצוי בגין עוגמת נפש בסך של 25,000 ש"ח.

 

28.        מנגד, טוענות הנתבעות, כי הסכום הנדרש על ידי התובעים בגין עוגמת נפש הינו מוגזם, וכן טוענות כי התובעים נהגו בחוסר תום לב שעה שלא פנו אל הנתבעות בתקופה שהחל מיום 19.8.2008 ועד ליום 30.8.2008, ויש לייחס להם בגין התנהגות זו אשם תורם.

 

29.        קביעת שיעור הפיצויים בגין עגמת נפש בשל ליקויי בנייה מחייבת התייחסות לשיקולים הבאים: טיב הנכס בו נפלו הליקויים - האם מדובר בדירת מגורים, במבנה עסקי או אחר; מה טיב הליקויים, מידת חומרתם, מידת השפעתם על חיי היומיום בבית; התנהלות הצדדים עובר להליך המשפטי ובמהלכו; עלות תיקון הליקויים ועוד (ראה א' נ' ורדי, דיני מכר דירות - ליקויי בניה והבטחת זכויות הרוכשים (2001) עמ' 421 וע"א 5602/03 הנ"ל).

 

30.        לאחר ששקלתי את מכלול טענות הצדדים ועיינתי בתמונות הליקויים, וכן שקלתי משך זמן שחלף ממועד פנייתם של התובעים לנתבעות ועד למועד תיקון בעיית הרטיבות וסיום ההליך המשפטי ומשך הזמן הדרוש לצורך ביצוע התיקונים, מחד, ונוכח התרשמותי כי הליקויים שנמצאו בבית אינם כאלה הגורמים להפרעות לניהול תקין של חיי היומיום של התובעים, מאידך, מצאתי כי יש לפסוק להם בגין עוגמת הנפש ואובדן הנאה מהדירה שנגרמו להם בסך של 15,000 ₪.

 

סוף דבר

31.        הנתבעות תשלמנה לתובעים הסכומים הבאים:

31.1.     הסך של 39,820 ₪ בתוספת מע"מ כחוק (עלות תיקון הליקויים על פי חוות דעת מומחה בית המשפט). לסכום זה יווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת חוות הדעת, 21.8.2011, על פי מדד חודש יולי 2011 ועד למועד התשלום בפועל) .

 

31.2.     הסך של 3,234 ₪ בגין עלות שכר טרחת המהנדס מטעמם, המהווה הסך של 3,950 ₪ נכון למועד הגשת התביעה. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

 

31.3.     הסך של 1,398 ₪ בגין עלות הכנת חוות הדעת שמאי מטעם התובעים, המהווה הסך של 1,439 ₪ נכון למועד הגשת התביעה. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

 

31.4.     הסך של 1,856 ₪ בגין עלות שכר טרחת טרמינל בגין חוות הדעת השניה. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.9.10 ועד למועד התשלום בפועל.

 

31.5.     הסך של 3,480 ₪ בגין עלות מחצית שכר טרחת המומחה מטעם בית המשפט. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 29.5.11 ועד למועד התשלום בפועל.

 

31.6.     הסך של 1,160 ₪ בגין עלות שכר המומחה עבור משלוח שאלות הבהרה למומחה מטעם בית המשפט. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד תשלומו ועד למועד התשלום בפועל.

 

31.7.     כמו כן, תשלמנה הנתבעות לתובעים הסך של 15,000 ₪ בגין עוגמת נפש. לסכום זה יווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

 

39.        כמו כן, תשלמנה הנתבעות לתובעים הוצאות בגין אגרה, כפי ששולמה, וכן שכר טרחת עורך דין בשיעור של 10,000 ש"ח.

 

המזכירות מתבקשת לשלוח העתק פסק הדין לב"כ הצדדים.

 

 

ניתן היום,  ח' תמוז תשע"ב, 28 יוני 2012, בהעדר הצדדים.

 

5129371

54678313            

מיכל עמית   אניסמן 54678313

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 

 

 

 

 

 

 

עו"ד צבי שטיין | ליקויי בנייה | הבאר 3 רמת גן 52456 | 03-6728559 , 03-6720503 | פקס 03-6739193
פרסום ושיווק באינטרנט - interclick
ADMIN
3D Graphics