ברוכים הבאים לאתר של עו"ד צבי שטיין התמחות בתחום תביעות ליקויי בנייה, כשלים בבניה, ירידת ערך, בוררות וגישור בכל סוגי התביעות בתחום ליקויי בנייה.

פסקי דין || 1. שני חברות קבלניות חויבו בפיצויים בגין ליקויי בניה ב-1,500,000 ש"ח

כבוד השופט נסים ישעיה מביהמ"ש המחוזי בת"א חייב בפסק דינו מיום 27.3.2003 את שתי החברות הקבלניות בינוי והשקעות ש.ט.א.י. בע"מ ותבור גלבוע בע"מ לפצות דיירי שלושה בתים משותפים באשדוד אשר היו מיוצגים ע"י עו"ד צבי שטיין מרמת-גן בגין ליקויי בניה, בסכום מצטבר בסך של כ- 1,500,000 ש"ח.

להלן קטעים נבחרים מפסק הדין
בתום שמיעת הראיות בתיק זה, הוריתי לבאי כח הצדדים לסכם את טיעוניהם בכתב.
ב"כ התובעים הגיש את סיכומיו במועד, היינו כבר ב-13.11.02.

 1. בטרם הוגשו סיכומי הנתבעת, ביקש בא כוחה להשתחרר מיצוגה ובקשתו נענתה על ידי ביום 3.12.02.
  הנתבעת ביקשה לקבל ארכה להגשת סיכומיה בשל הצורך למנות עו"ד אחר שישלים את המלאכה. בתחילה נדחתה בקשה זו, אך נעניתי לבקשה חוזרת בענין זה שהוגשה ע"י הנתבעת ב-16.2.03 (בש"א 4487/03).
  על פי החלטתי, היה על הנתבעת להגיש את סיכומיה לא יאוחר מ-16.3.03, היינו כחודש ימים לאחר הגשת הבקשה הנ"ל.

 2. עיינתי בראיות שהוצגו בפני, ובמיוחד בחווה"ד של המהנדס רון גדליה, שמונה כמומחה מטעם ביהמ"ש. כן עיינתי בכתב הסיכומים שהוגש ע"י ב"כ התובעים. הגעתי למסקנה כי התובעים הוכיחו את תביעתם במלואה.

 3. אשר על כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לכל אחד מהתובעים את הסכומים שפורטו ע"י בא כוחם בסעיף 45 לכתב סיכומיו, בגין הליקויים שהתגלו בדירותיהם, וכאמור בחווה"ד של המומחה.
  לסכומים אלה תתווסף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום עריכת חווה"ד ועד התשלום בפועל.
  בנוסף לכך, תשלם הנתבעת לתובעים את ההוצאות שהוציא כל אחד מהם עבור הכנת חווה"ד של המומחה ואגרת המשפט ובצרוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הוצאתו של כל סכום ע"י כל אחד מהתובעים ועד התשלום בפועל.
  כמו כן תשלם הנתבעת לכל אחד מהתובעים פיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לכל אחד מהם בשעורים שפורטו בסעיף 45 לסיכומי בא כוחם (אינני מחייב את הנתבעת בתשלום פיצוי נוסף בגין עוגמת הנפש כמפורט בסעיף 46 לסיכומים).
  בנוסף לכל החיובים הנ"ל, תשלם הנתבעת לכל אחד מהתובעים סכום נוסף בשיעור 10% מסכום הפיצוי שנפסק לכל אחד מהם בגין ליקויי הבניה ועוגמת הנפש, משוערך להיום, בצירוף מע"מ ובצירוף ריבית והפרשי הצמדה מהיום ועד התשלום בפועל. 

 4.  המזכירות תמציא פסק דין זה לב"כ התובעים עו"ד צבי שטיין ולנתבעת עצמה לפי הכתובת שהיא המציאה בבש"א 4487/03.
  נ. ישעיה, שופט

ליקויי בניה

עו"ד צבי שטיין | ליקויי בנייה | הבאר 3 רמת גן 52456 | 03-6728559 , 03-6720503 | פקס 03-6739193
פרסום ושיווק באינטרנט - interclick
ADMIN
3D Graphics