ברוכים הבאים לאתר של עו"ד צבי שטיין התמחות בתחום תביעות ליקויי בנייה, כשלים בבניה, ירידת ערך, בוררות וגישור בכל סוגי התביעות בתחום ליקויי בנייה.

1. שני חברות קבלניות חויבו בפיצויים בגין ליקויי בניה ב-1,500,000 ש"ח לחץ להמשך >>>


2. ליקויי בניה-המחוזי קיבל ערעור כנגד ליגד השקעות ובנין בע"מ בתביעת ליקויי בניה וקבע כי המערערים הוטעו לחץ להמשך >>>


3. ליקויי בניה-ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של חברת ליגד על פס"ד ביהמ"ש המחוזי לחץ להמשך >>>


4. ליקויי בניה-בהחלטה נדירה קיבל המחוזי ערעור בליקויי בניה על פס"ד בימ"ש שלום שניתן עפי"י סעיף 79 א' לחץ להמשך >>>


5. ליקויי בניה-קבלנים חויבו על ידי ביהמ"ש לרשום בית משותף ולהעביר דירת הרוכשים על שמם בטאבו לחץ להמשך >>>


6.ליקויי בניה-חברה קבלנית והקבלן עצמו חוייבו לפצות דיירים בליקויי בניה לרכוש המשותף ולסלק ידם ממחסנים לחץ להמשך >>>


7. ליקויי בניה-נדחה ערעור חברה קבלנית ומנהלה כנגד חיובם לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה ברכוש המשותף לחץ להמשך >>>


8.ליקויי בניה-ביהמ"ש חייב קבלנים לסלק ידם מממחסנים שתפסו שלא כדין בבנין שבנו לחץ להמשך >>>


9. ליקויי בניה- דיירים פוצו 302,639 ש"ח בגין ליקויי בניה וירידת ערך ברכוש המשותף לחץ להמשך >>>


10. ביהמ"ש ביטל חתימת אנשים על הסכם מכר דירה מהנימוק כי הם סברו שהם חותמים על מסמך אחר. לחץ להמשך >>>


11. ביהמ"ש העליון דחה את ערעורה של המערערת על פסק הדין של בית המשפט המחוזי לחץ להמשך >>>


12. ליקויי בניה-חברת הביטוח כלל חויבה, על פי הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד לפצות בעלי דירה בגין נזקי מים לחץ להמשך >>>


13. ליקויי בניה- תביעה שהוגשה ע"ס 218,353 ש"ח הסתיימה בפסק דין בפיצוי של 15,000 ש"ח בלבד לחץ להמשך >>>


14. ליקויי בניה -תביעה ע"ס 309,710 ש"ח הסתיימה בפיצוי 43,804 ש"ח ועגמת נפש לחץ להמשך >>>


15. ליקויי בניה- תביעה ע"ס 482,738 ש"ח!!, הסתיימה בפס"ד ע"ס 30,000 ש"ח בתוספת שכ"ט לחץ להמשך >>>


16. מחצבה חוייבה לפצות ב-450,000 ש"ח בעלת מחפר שניזוק במפולת סלעים במחצבה לחץ להמשך >>>


17. ליקויי בניה- שתי חברות קבלניות חויבו לשלם לרוכשי דירה פיצויים בסך 155,000 ש"ח לחץ להמשך >>>


18. ליקויי בניה- נדחתה תביעת רוכשי דירה שטענו כנגד מוכר הדירה כי הסתיר מהם ליקויי בניה ופגמים בדירה לחץ להמשך >>>


19. ליקויי בניה-חברה קבלנית חוייבה לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בניה וירידת ערך בסך 105,000 ש"ח לחץ להמשך >>>


20. ליקויי בניה- נדחתה חברת רמט לחייב רוכשי דירה לשלם הפרשי הצמדה בגין רכישת הדירה לחץ להמשך >>>


21. ליקויי בניה- קבלן ומהנדס בנין חוייבו לפצות את מזמיני השיפוץ בכ-92,000 ש"ח לחץ להמשך >>>


22. ליקויי בניה- חברת ישראל אדלר חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה. לחץ להמשך >>>


23. ליקויי בניה- בוני וילה בהרצליה פיתוח חויבו לשלם פיצויים לבעלי וילה שכנה שניזוקה מהבניה לחץ להמשך >>>


24. ליקויי בניה- חברת דואק מישקיט חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה ב-64,000 ש"ח לחץ להמשך >>>


25. ליקויי בניה- חברת רמט חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה, בלמעלה מ-100,000 ש"ח. לחץ להמשך >>>


26. ליקויי בניה- שתי חברות קבלניות חויבו לפצות משפחות רוכשי דירות בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


27. ליקויי בניה- 2 חברות בניה חוייבו לפצות בגין ליקויי בניה רוכשי דירה לחץ להמשך >>>


28. ליקויי בניה- חברה קבלנית ומנהלה באופן אישי חויבו לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


29. ליקויי בניה- חברת תשלוז חויבה לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


30. ליקויי בנייה- לור"ם בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה ועגמת נפש לרוכשי דירה לחץ להמשך >>>


31. ליקויי בניה- שתי חברות קבלניות חויבו לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


32. ליקויי בניה- דרוקר זכריה חויבה לשלם פיצויים לרוכשת דירה בגין ליקויי בניה ירידת ערך ועגמת נפש לחץ להמשך >>>


33. ליקויי בניה- חברת נגר כדורי חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


34. ליקויי בניה חברת שיכון ופיתוח לישראל חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירה לחץ להמשך >>>


35. ליקויי בניה- - חברת ישמח משה בע"מ חוייבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


36. ליקויי בניה- חברת פלסים בע"מ חויבה לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


37. ליקויי בניה- נדחתה למעלה מ-80% מתביעת ליקויי בניה שהוגשה כנגד החברה הקבלנית. לחץ להמשך >>>


38. ליקויי בניה- חברת ברוך מסיקה ובניו בע"מ חויבה לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


39. ליקויי בניה- חברה יזמית וחברות קבלניות חויבו לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


40. ליקוי בניה-תביעת הרוכשים נגד הקבלן התקבלה והתביעה שכנגד של הקבלן נדחתה לחץ להמשך >>>


41. ליקויי בניה- נדחתה בקשת רשות ערעור על החלטה שלא להתיר תיקון תביעת ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


42. ליקויי בניה- חברת דלתא בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה ועגמת נפש לחץ להמשך >>>


43. ליקויי בניה- חברת ישראל אהרוני חויבה לפצות רוכשי דירה בסכום של כ-150,000 ש"ח בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


44. ליקויי בניה- חברת פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


45. ליקויי בניה- חברת כ.א.ן. גולן 1979 בע"מ חויבה לשלם פיצויים לרוכשי דירה בגין ליקוי בניה לחץ להמשך >>>


46. ליקויי בניה- חברת פלסים חברה לפתוח ובנין בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה ועגמת נפש לרוכשי דירות לחץ להמשך >>>


47. ליקויי בניה- חברת שיכון ופיתוח לישראל בע"מ חויבה לשלם פיצויים לרוכשי דירה בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


48. ליקויי בניה- אל הים ברנע יזום ופיתוח בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


49. ליקויי בניה- אשדר בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


50. ליקויי בניה- דלק פולג בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירה לחץ להמשך >>>


51. ליקויי בניה- חברה קבלנית חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


52. ליקויי בניה- חברת נתנאל דרמן חויבה לפצות רוכשי דירות בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


53. ליקויי בניה- קבלן ומהנדסת בנין חויבו לפצות בונה בית בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


54. ליקויי בניה- חברת שיכון ופיתוח לישראל בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה,איחור במסירה ועגמת נפש לחץ להמשך >>>


55. ליקויי בניה- נדחתה בקשת חברת מגדל הזהר בע"מ לבטל פסק דין שניתן נגדה בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


56. ליקויי בניה -חברת צמרת גן בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה ועגמת נפש לרוכשי דירה לחץ להמשך >>>


57. ליקויי בניה- קרני אסף נדל"ן והחזקות בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירות לחץ להמשך >>>


58. ליקויי בניה- שיכון ופיתוח לישראל בע"מ חויבה לשלם פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירה לחץ להמשך >>>


59. ליקויי בניה- חברות קבלניות חויבו לשלם 56,000 ש"ח פיצויים בגין ליקויי בניה לרוכשי דירה לחץ להמשך >>>


60. ליקויי בניה- חברות ארא ומטוליקס חויבו לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


61. ביטוח- סוכן ביטוח וחברת הביטוח חוייבו לפצות מבוטח בגין נזקי פריצה וגניבה לחץ להמשך >>>


62. ליקויי בניה- נאות מזרחי בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


63. ליקויי בניה- שיכון ופיתוח לישראל חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


64. ליקויי בניה- חברת גבעת המוזיאון חוייבה לפצות בגין ליקויי בניה רוכשי דירה לחץ להמשך >>>


65. ליקויי בניה- קבלן שיפוצים חויב לפצות בעלי דירה בגין ליקוי בניה לחץ להמשך >>>


66. נדחתה מרביתה של תביעת ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


67. קבלן שיפוצים חויב לפצות בעלי דירה בגין ליקויי בניה ועיקר תביעתו נדחתה לחץ להמשך >>>


68. ליקויי בניה- חברת שיש אלוני חוייבה לפצות רוכשי ריצוף בגין פגמים בריצוף לחץ להמשך >>>


69. ליקויי בניה- תביעת מזמין עבודה התקבלה ועיקר תביעה שכנגד של המשפץ נגדו נדחתה לחץ להמשך >>>


70. ליקויי בניה-ביהמ"ש דחה בקשה לעכב הליכים בשל סעיף בוררות לחץ להמשך >>>


71. פס"ד ראשון של זוסמן שקבע כי גם יום מהווה איחור לצורך הגשת ערעור לחץ להמשך >>>


72. ב"ש 116/77 ביהמ"ש העליון גליצמן נגד שני לחץ להמשך >>>


73. ליקויי בניה- בקשה לעיכוב ביצוע בביהמ"ש העליון שנדחתה-שופט דב לוין לחץ להמשך >>>


74. ליקויי בניה- נדחתה תביעת שכנה כנגד השכן שמעליה בגין נזקי רטיבות מדירתו לחץ להמשך >>>


75. ליקויי בניה- בפסק דין חוזר מיום 23.10.06 דחה ביהמ"ש את תביעתה של שכנה כנגד נזקי רטיבות מהשכן לחץ להמשך >>>


76. המחוזי ביטל החלטת השלום שניתנה בקדם משפט שאיפשרה לקבלן לבצע את התיקונים לחץ להמשך >>>


77. ליקויי בניה- ביהמ"ש המחוזי ביטל החלטת השלום שניתנה בקדם משפט לאפשר לקבלן לבצע את התיקונים לחץ להמשך >>>


78. ליקויי בניה- נדחתה מרביתה של תביעת ליקויי בניה שהוגשה כנגד החברה הקבלנית. לחץ להמשך >>>


79. ליקויי בנייה- חברת רסקו חוייבה לבצע תיקונים בבית התובעים בסכום של 83,500 ש"ח ולשלם בנוסף פיצויים . לחץ להמשך >>>


80. הקבלן ברוך חבס וחברת כ.ס. סנטר השקעות בע"מ חויבו לשלם פיצויים לרוכשי דירה בגין ליקוי בניה לחץ להמשך >>>


81. חברת טרלידור בע"מ חוייבה לשלם פיצויים ללקוחות בגין ליקויים בפרגולה ושערים שנבנו על ידה לחץ להמשך >>>


82. ליקויי בנייה- תביעות ע"ס כ- 2 מליון ₪ הסתיימו בסך של כ-259,000 ₪ לחץ להמשך >>>


83. קבלן ומהנדס בנין חויבו לפצות בגין סטייה של הבניין מקו בנייה קדמי וכן בגין ליקויי בנייה לחץ להמשך >>>


84. חברת מכלוף בכור ובניו בעמ חויבה לפצות את רוכשי דירה בגין ליקויי בניה בצירוף הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין לחץ להמשך >>>


85. מוכרי בית שנכנסו להגדרת מוכר על פי חוק המכר (דירות) חויבו לפצות את רוכשי ביתם בגין ליקויי בנייה לחץ להמשך >>>


86.ליקויי בניה- חברת נאות מזרחי בעמ חוייבה לפצות את משפחת קשת בגין ליקויי בנייה, עגמת נפש, שכט עוד והוצאות. לחץ להמשך >>>


87. ליקויי בניה-חברת פלסים חברה לפתוח ובנין בעמ חוייבה לפצות את בני משפחת פסוב בגין ליקויי בניה. לחץ להמשך >>>


88.ליקויי בניה- חברת ויקטור מור ובנו (1989) בע"מ,חויבה לשלם פיצויים לרוכשי דירה בגין ליקויי בניה וירידת ערך. לחץ להמשך >>>


89.כלל חברה לביטוח בע"מ חויבה על פי הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד לפצות בעלת דירה בגין נזקי מים וצנרת שאירעו לדירתה. לחץ להמשך >>>


90.ליקויי בניה- החברות הקבלניות פרשקובסקי וזאנטקרן חויבו לפצות רוכשי דירה, בסך של כ-88,000 שח בגין ליקויי בניה , עגמת נפש והוצאות משפט. לחץ להמשך >>>


91. ליקויי בניה- נדחתה בקשת חברת אחים אוזן מב"ש לתקן את ליקויי הבנייה לחץ להמשך >>>


92. ליקויי בניה- חברת אלקטרה בניה בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה, בסך של כ-89,000 ש"ח בגין בניה. לחץ להמשך >>>


93. חברת מנחם פז ובניו חברה לבניין בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


94. אדריכל טומי אריה ריגלר חויב לשלם סך של כ-271,000 ₪ לאדריכל משה לופנפלד ז"ל. לחץ להמשך >>>


95. תדהר רוגובין בע"מ ותדהר בניה בע"מ חוייבו לפצות דיירים בגין ליקויי בניה לחץ להמשך >>>


97.חברת פרץ בוני הנגב (1993) בע"מ חויבה לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בניה ,עגמת נפש הוצאות וראשי נזק נוספים לחץ להמשך >>>


96.ליקויי בניה-חברת קולסקי דגני כפר גנים (1999)חויבה לפצות רוכשי דירה בסך של כ-71,000 ₪ בגין ליקוי בניה לחץ להמשך >>>


98.החברה הקבלנית א. לוי השקעות ובנין בעמ חויבה לפצות דיירים בסך של כ-350,000 ₪ בגין ליקויי בניה. לחץ להמשך >>>


99.חברת ס. אלון חברה להשקעות ולבנין בעמ ומנהל חויבו לפצות רוכשי דירה בגין ליקויי בניה בסך של כ-81,500 שקל חדש לחץ להמשך >>>


100. קבלן בנין חויב לפצות רוכשי דירה בגין נזקים כספיים שנגרמו להם עקב העובדה שהוא לא רשם בית משותף ולא רשם את הדירה על שמם בטאבו. לחץ להמשך >>>


101. ועדת הערר המחוזית מחוז ת"א ביטלה היתר בניה שניתן על ידי הוועדה המקומית רמת-גן לחץ להמשך >>>


102. גאון - חברה לבנין והשקעות בע"מ חויבה לפצות רוכשי דירות בגין ליקויי בניה. לחץ להמשך >>>


103. קבוצת מזרחי ובניו השקעות בע"מ חויבה לפצות דיירים בגין ליקויי בנייה /ירידת ערך בסכום של כ-95,000 ₪. לחץ להמשך >>>


104. קרן פז חברה לבנין בעמ מקבוצת חנן מור בעמ חויבה לפצות לקוחות בסך -92,000 ₪ בגין ליקויי בנייה. לחץ להמשך >>>


105. חברת אחים אוזן חברה לבנין בע"מ חויבה לפצות לקוחות בסך של כ-94,000 ₪ בגין ליקויי בנייה. לחץ להמשך >>>


107. נדחתה תביעת חברת יניב פעלים בע"מ נגד מ.ל.ד. הכל לתעשיה שיווק והפצה (1993) בע"מ. לחץ להמשך >>>


108. חברות קבלניות יוסף לוינסקי ושות' בע"מ ואורן השקעות בע"מ חויבו ביום 31.8.14 לפצות רוכש דירה בגין ליקויי בנייה עגמת נפש וכו' בסך של כ-73,000 ₪ לחץ להמשך >>>


109.חברת מנרב פרויקטים בע"מ חויבה לפצות רוכש דירה בכ-100,000 ₪ בגין ליקויי בניה וראשי נזק נוספים. 109.חברת מנרב פרויקטים בע"מ חויבה לפצות רוכש דירה בכ-100,000 ₪ בגין ליקויי בניה וראשי נזק נוספים. לחץ להמשך >>>


110. חברת גאון חברה לבנין והשקעות בע"מ חויבה לפצות דיירים בגין ליקויי בניה ועוד בסך של 72,313 ₪ לחץ להמשך >>>


111.מפקח הבניה פיני אדר חויב לפצות רוכשי בית בגין ליקויי בניה בסך של 72,000 ש"ח לחץ להמשך >>>


112. מפקח הבניה פיני אדר חויב בפסק דין מתוקן, לפצות רוכשי בית בגין ליקויי בניה בסך של למעלה מ--103,000 ש"ח לחץ להמשך >>>


113.חברת אלציון עולה בע"מ חויבה לפצות דיירים בגין ליקויי בנייה ותביעתה הנגדית נדחתה לחץ להמשך >>>


114. נדחתה תביעה ע"ס כ-600,000 ₪ נגד קבלן מסלעות. לחץ להמשך >>>


115. חברת הבנייה י.צ.תורג'מן פרויקטים בע"מ חויבה לפצות דיירים בלמעלה מ-50,000 ₪ בגין ליקויי בנייה. לחץ להמשך >>>

עו"ד צבי שטיין | ליקויי בנייה | הבאר 3 רמת גן 52456 | 03-6728559 , 03-6720503 | פקס 03-6739193
פרסום ושיווק באינטרנט - interclick
ADMIN
3D Graphics